Therese Gammer,  legitimerad psykolog

Samtal hos mig

Jag tror på människors förmåga. Jag har sett hur komplext, utmanande, svårt och trassligt livet kan vara. Samtidigt förundras jag över vår förmåga att hitta vägar genom det svåra. Jag tror också att vi människor behöver varandra, att vi behöver stöd på vägen, någon att fundera tillsammans med, någon att vrida och vända på saker tillsammans med. Ofta behöver vi också samtalet till att höra oss själva sätta ord på det som är svårt och på vad vår väg framåt kan vara. 

Prata med en psykolog? 

Kanske går du igenom något tungt, märker en förändring hos dig själv eller bara behöver någon att prata med. Det är vanligt att behöva sortera i tankar och känslor och ett bra sätt att göra det är att prata med någon utomstående.

Orsakerna till att människor har samtal hos mig varierar. För vissa finns det något som har skavt länge, som det ibland kan vara svårt att sätta ord på. För andra är det plötsliga livshändelser som gör att de söker stöd. Det kan handla om yttre händelser, som en svår arbetssituation, en konflikt, en relation som tar slut eller en plötslig krishändelse. Det kan också handla om sådant som händer inom en, som stress, oro eller ångest, om att ha tappat motivation och glädje, eller om att ha funderingar kring vad som är viktigt i livet. Oftast är det en kombination av flera saker samtidigt och för många handlar det just om att det är svårt att hitta balansen i vardagen. Känner du igen dig?

Hör av dig till mig

Om du vill boka en tid eller har en fråga nås jag lättast via mejl på: gammer.psykologkonsult@gmail.com 


Telefon eller videolänk 

Många tycker att det är hjälpsamt att ta samtalen från andra platser istället för att åka till en mottagning. Kanske vill du sitta hemma i favoritfåtöljen, ha samtalet samtidigt som du går en promenad, eller sitta ostört i ett rum på jobbet. Då bokar vi in ett samtal via videolänk eller telefon. Just nu är det just samtal via telefon och videolänk jag erbjuder, även om jag har planer på att erbjuda samtal på plats på en mottagning framöver. 

Fokus i samtalen

I de stödjande samtalen har vi fokus på att sortera i din aktuella livssituation och att hitta egna strategier för att hantera vardagen innan problem växer sig för stora.

Om du vill att vi tillsammans arbetar mer riktat mot gemensamma mål i en psykologisk behandling/ psykoterapi bokar vi tider för det. Det kan till exempel handla om att du behöver hjälp med stress, oro, krisreaktioner eller annat som är svårt i livet.

Du behöver inte själv veta vad det är du behöver när du hör av dig till mig, det undersöker vi tillsammans i de första samtalen. 

Min bakgrund

Jag är psykolog (sedan 2009) med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Legitimationen är en kvalitetsstämpel som visar att:

  • Jag har genomgått en godkänd femårig psykologutbildning plus har ett års godkänd praktisk träning (PTP)
  • Jag har tillstånd att bedriva hälso- och sjukvård
  • Jag följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden. 

Legitimationen, i kombination med jag har en patientförsäkring, att min verksamhet är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), samt mitt medlemsskap i Psykologförbundet och Psykologföretagarna, är alla delar i att trygga patientsäkerheten för dig.

Under mina dryga 10 år som yrkesverksam har jag bland annat erfarenhet av förebyggande arbete, av samtalsstöd, krisstöd, psykologisk behandling/ psykoterapi, av psykiatri, företagshälsovård samt av arbetsmiljöinriktade insatser.

Terapiinriktningar

Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and commitment therapy (ACT), i krispsykologi samt inom psykodynamisk psykoterapi (PDT). 

Om du vill veta mer om mina utbildningar och yrkeserfarenheter kan du läsa på min Linkedin.

Tips!

Passa på att titta under fliken Läsning och övningar om du är nyfiken på bra TED-talks om ämnen som relationer, sårbarhet, åtrå, ensamhet och skam. På Läsning och övningar finns en hel del för dig som vill börja ta steg möt ökat välmående, det finns både boktips (längst ner på sidan) och tips på övningar för psykologiskt välmående. Där kan du också läsa om att söka stöd och om olika terapiinriktningar.