Therese Gammer,  legitimerad psykolog, specialist i psykologisk behandling/ psykoterapi

Samtal hos mig

Jag tror på människors förmåga. Jag har sett hur komplext, utmanande, svårt och trassligt livet kan vara. Samtidigt förundras jag över vår förmåga att hitta vägar genom det svåra. Jag tror också att vi människor behöver varandra, att vi behöver stöd på vägen, någon att fundera tillsammans med, någon att vrida och vända på saker tillsammans med. Ofta behöver vi också samtalet till att höra oss själva sätta ord på det som är svårt och på vad vår väg framåt kan vara.  

Prata med en psykolog? 

Kanske går du igenom något tungt, märker en förändring hos dig själv eller bara behöver någon att prata med. Det är vanligt att behöva sortera i tankar och känslor och ett bra sätt att göra det är att prata med någon utomstående.

Orsakerna till att människor har samtal hos mig varierar. För vissa finns det något som har skavt länge, som det ibland kan vara svårt att sätta ord på. För andra är det plötsliga livshändelser som gör att de söker stöd. Det kan handla om yttre händelser, som en svår arbetssituation, en konflikt, en relation som tar slut eller en plötslig krishändelse. Det kan också handla om sådant som händer inom en, som stress, oro eller ångest, om att ha tappat motivation och glädje, eller om att ha funderingar kring vad som är viktigt i livet. Oftast är det en kombination av flera saker samtidigt och för många handlar det just om att det är svårt att hitta balansen i vardagen. Känner du igen dig?

Telefon eller digitalt möte

Många tycker att det är hjälpsamt att ta samtalen från andra platser istället för att åka till en mottagning. Kanske vill du sitta hemma i favoritfåtöljen, ha samtalet samtidigt som du går en promenad eller sitta ostört i ett rum på jobbet. Då bokar vi in ett samtal via telefon eller via krypterad videolänk där vi båda loggar in med Bank-ID. Just nu har jag inga samtal som sker genom besök på en mottagning.

Kostnadsfri digital konsultation

Ett första steg kan vara att boka en kostnadsfri digital konsultation hos mig. Det kan gälla ett specifikt problem eller något som du behöver hjälp att sortera i, något som skett nu eller något som du har brottats med ett tag. ​Samtalet leder förhoppningsvis till att ditt problem blir något tydligare för dig, eller att du får information kring vart du kan vända dig vidare. 

Samtalet är 25 minuter långt och sker via krypterad videolänk där vi båda loggar in med Bank-ID. Samtalet sker med sekretess och kommer att journalföras enligt gällande lagstiftning.

Om vi båda tycker det är lämpligt kan vi också boka ett till digitalt besök. Det nästkommande besöket är 45 eller 60 minuter långt beroende på vad vi kommer överens om och debiteras i sådana fall enligt ordinarie prislista. Att boka ytterligare ett besök är dock absolut inget krav utan du kan se samtalet som en möjlighet att prova på att prata med en psykolog.

Varmt välkommen att boka in tid för kostnadsfri konsultation genom att klicka på knappen nedan. Där lägger jag ut fler lediga tider efter hand när de blir tillgängliga. 

Fokus i samtalen

I de stödjande samtalen har vi fokus på att sortera i din aktuella livssituation och att hitta egna strategier för att hantera vardagen innan problem växer sig för stora.

Om du vill att vi tillsammans arbetar mer riktat mot gemensamma mål i en psykologisk behandling/ psykoterapi bokar vi tider för det. Det kan till exempel handla om att du behöver hjälp med stress, oro, krisreaktioner eller annat som är svårt i livet.

Du behöver inte själv veta vad det är du behöver när du hör av dig till mig, det undersöker vi tillsammans i de första samtalen. 

Min bakgrund

Jag är psykolog (sedan 2009) med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Jag är också specialistpsykolog inom området psykologisk behandling/ psykoterapi. Legitimationen är en kvalitetsstämpel som visar att:

  • Jag har genomgått en godkänd femårig psykologutbildning plus har ett års godkänd praktisk träning (PTP)
  • Jag har tillstånd att bedriva hälso- och sjukvård
  • Jag följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden. 

Som färdig specialist har jag utöver psykologlegitimationen en mångårig fördjupningsutbildning. Specialiseringen bidrar till fördjupad psykologisk kunskap, kompetens och förhållningssätt, goda psykologiska arbetsmetoder, samt kvalitetssäkring av verksamheten.

Legitimationen och specialiseringen i kombination med jag har en patientförsäkring, att min verksamhet är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), samt mitt medlemskap i Psykologförbundet och Psykologföretagarna, är alla delar i att trygga patientsäkerheten för dig.

Under mina 15 år som yrkesverksam har jag bland annat erfarenhet av förebyggande arbete, samtalsstöd, krisstöd, psykologisk behandling/ psykoterapi, psykiatri, företagshälsovård samt av arbetsmiljöinriktade insatser. 

Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptance and commitment therapy (ACT), i krispsykologi samt inom psykodynamisk psykoterapi (PDT). Jag har gått specialistkurser i bland annat ACT, krishantering i arbetslivet, samt i kvinnors hälsa

Om du vill veta mer om mina utbildningar och yrkeserfarenheter kan du läsa på fliken för utbildning.

Tips!

Passa på att titta under fliken Läsning och övningar om du är nyfiken på bra TED-talks om ämnen som relationer, sårbarhet, åtrå, ensamhet och skam. På Läsning och övningar finns en hel del för dig som vill börja ta steg möt ökat välmående, det finns både boktips och tips på övningar för psykologiskt välmående. Där kan du också läsa om att söka stöd och om olika terapiinriktningar.