Relationer

Läsning och app

 1. Relationstips 
 2. Relationsproblem utifrån synsättet inom en form av parterapi som kallas för IBCT
 3. En app  som är tänkt som ett stöd för par att själva prova på olika relationsövningar för att förstå varandra bättre och för att stärka sin relation. 

 • Många kan då och då behöva gå igenom tillsammans hur arbetsfördelningen ser ut hemma, för att försäkra sig om att alla mår bra och känner sig nöjda kring hur man lever tillsammans. Som ett stöd i det finns ett dokument som Region Skåne har tagit fram, som de har kallat för "checklista för en jämställd vardag".
 • Jämställd vardag: En blogg som drivs av leg. psykolog Sandra Lindström. Läsning att hitta igenkänning i och få hjälp i att sätta ord på det som skaver, eller en möjlighet till att att hitta inspiration och få nya tankesätt. 
 • På 1177 kan du läsa om vad som kan vara bra att tänka på vid en separation eller skilsmässa när du har barn.   

TED-talks

 • Ett TED-talk av forskare Brené Brown om samhörighet, tillhörighet, skam, att bli sedd och att vara sårbar.

Boktips!

 • Att vinna över ensamheten av leg. psykolog/ leg. psykoterapeut Anna Bennich Karlstedt. Vi är många som känner oss ensamma, men få pratar om det. En bok att känna igen sig i och få råd om hur vi bryter mönster av ensamhet.
 • Jämställd vardag. Av leg. psykolog Sandra Lindström. Så länge tvätten inte sköts av en magisk fe finns det mer att göra. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Särskilt om vi tänker leva tillsammans. Boken som tar med dig på en upptäcktsresa i din egen relation. Den vill få dig och din partner att våga prata klarspråk. Att ta upp det som skaver. Att våga mäta och räkna. Och inte minst att göra jämställdhet. 
 • Han är så bra på att ta egentid - Jämställdhet i praktiken av leg. psykolog/ leg. psykoterapeut Maria Farm. En bok om vem som får styra över tiden eller störas, om känslomässigt arbete, tolkningsföreträde, ansvar i vardagen och om ohörda röster i arbetslivet. Liksom om lust, olust eller ingen lust alls, om kontroll, hot, våld.   

 • Vägen genom skilsmässan av leg. psykolog/ leg. psykoterapeut Anna Bennich Karlstedt. En bok om att hantera en förlorad kärleksrelation, separation eller skilsmässa. Boken kan läsas i sin helhet men har också en del kapitel som kan läsas fristående, t.ex. avsnitt om konflikter och konflikthantering och om barn och separationer. Flera kapitel kan vara hjälpsamma även vid andra typer av kriser, som kapitlen om krisens uttryck, om krishanteringsstrategier och om stress.

Om du har en bokapp, kom ihåg att kolla om böckerna finns tillgängliga där.