Compassionfokuserad terapi

Compassion översätts ofta till medkänsla och self-compassion till självmedkänsla. I Compassionfokuserad terapi ligger fokus på att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet utan att försöka undvika det eller hamna i mönster som tar oss bort från hur vi vill leva våra liv. Det handlar också om att träna på olika förmågor och att våga möta livet precis som det är samtidigt som vi är närvarande i stunden och lägger märke till vad som händer i oss. En viktig del fokuserar på att träna upp förmågan att vända medkänslan inåt, att öka vänlighet och förståelse för oss själva. I det kan vi träna upp förmågan att ta hand om oss istället för att till exempel hamna i självkritik eller andra mönster där vi pressar oss för hårt.

Leg. psykolog Sofia Viotti driver sidan och sofiaviotti.com. Där kan du bland annat:

  • Lyssna på övningar om compassion/ medkänsla. Scrolla längst ner på sidan för att komma till övningarna.

Klicka på de understrukna orden för att följa länkarna. 

Boktips!