Stödjande/ avlastande samtal

Stödjande samtal är till för dig som söker stöd eller avlastning privat eller i arbetslivet. Det är vanligt att behöva sortera i tankar och känslor och ett bra sätt att göra det är att prata med någon utomstående. Du är välkommen för samtal kring alla de bekymmer som livet kan innebära. Du behöver inte känna att ditt problem är för litet för att prata om och få stöd i, eller att det måste tillhöra ett visst problemområde. Många söker stöd för till exempel:

  • en påfrestande arbetssituation
  • oro inför förändringar i livet
  • oro för en närståendes hälsa eller mående
  • att nyligen ha varit med om något svårt i livet
  • att ha uppmärksammat förändringar i eget mående
  • att börjat få svårt att hitta balans i tillvaron.

Ofta ligger fokus på hur du kan göra för att ta hand om dig i en påfrestande livssituation. Det kan handla om att sortera ut vad du kan påverka och förändra, och vad du behöver hantera genom andra förhållningssätt som självmedkänsla, acceptans och självomhändertagande. Jag kan också ge råd om hur du går vidare om du behöver ytterligare hjälp, exempelvis via vårdcentral, företagshälsovård, psykiatri eller familjerådgivning.

Det första samtalet är 55 minuter långt och samtalen efter det är 45 minuter långa. Vi tar tillsammans ställning vid slutet av varje samtal till om det finns behov av att boka in en ny tid. 

Pris samtalsstöd/ avlastande samtal

Nybesök (55 min)           1300 kr

Återbesök (45 min)         1200 kr