ACT - acceptance and commitment therapy

ACT - acceptance and commitment therapy manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv - och att agera i enlighet med dessa värden. För att kunna göra det behöver vi träna våra olika förmågor, som att vara närvarande i stunden och att observera vad som händer inuti oss.


Leg. psykolog Fredrik Livheim driver sidan livskompass.se och jaghärnu.se. Där hittar du bland annat:

  • En webapp med många övningar som används inom ACT, bland annat övningar i medveten närvaro. Här hittar du också tips för vad du kan tänka på när du gör övningarna. 
    Klicka på de understrukna orden för att följa länkarna.