ACT - acceptance and commitment therapy

ACT - acceptance and commitment therapy manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv - och att agera i enlighet med dessa värden. För att kunna göra det behöver vi träna våra olika förmågor, som att vara närvarande i stunden och att observera vad som händer inuti oss.

Leg. psykolog Fredrik Livheim driver sidan livskompass.se och jaghärnu.se. Där hittar du bland annat:

  • En webapp med många övningar som används inom ACT, bland annat övningar i medveten närvaro. Här hittar du också tips för vad du kan tänka på när du gör övningarna. 

hanterakanslor.se kan du läsa mer om olika strategier för acceptans.

    Klicka på de understrukna orden för att följa länkarna.