Ångest, rädslor och fobier

  • 1177 är det absolut bästa stället att börja söka information om ångest, rädslor och fobier.
  • Internetpsykiatrin har också bra beskrivningar av olika tillstånd och av behandling utifrån kognitiv beteendeterapi. 
  • På afobias sida hittar du längre föreläsningar i form av filmer om social ångest och om olika rädslor och fobier. Klicka på varje specifik rädsla/ fobi under "problemområde" för att komma till filmerna.

Boktips!

  • 29 sidor mot... I tre korta och och och väldigt bra böcker om sömn, stress och oro beskriver leg. psykolog Kerstin Jeding olika färdigheter att träna på för att vi människor ska kunna må bra. Trots att böckerna är kortfattade ger de en förståelse för viktiga psykologiska aspekter, samtidigt som de skapar utrymme för nya erfarenheter och bättre mående genom praktiska övningar.
  • Tänk om jag är sjuk - Fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi är ett självhjälpsprogram som skapar förståelse för vad hälsoångest är och vad det beror på. Du guidas genom övningar som gör att du bättre kan hantera de situationer som väcker oro och hälsoångest. Övningarna syftar till att ta tillbaka ratten och inte låta hälsoångesten styra vad du väljer att göra i ditt liv.

Om du har en bokapp, kom ihåg att kolla om böckerna finns tillgängliga där.