Kris och allvarliga händelser

  • PTSD-coach är en app för dig som har varit utsatt för allvarliga händelser och som vill ha ett stöd på väg till återhämtning. Där finns det bra information om vad som händer med oss människor i svåra situationer och det finns tips och råd om allt från sömnproblem till problem med tillit. Det finns också många övningar att lyssna på och prova sig fram till vad som funkar för en själv. Den finns att ladda ner gratis till din telefon.
  • Hanterakanslor.se är en sida med många strategier för att hantera starka känslor som kan uppstå vid kris. Här finns också information om att hitta balans i livet, om att hantera relationer, om självkänsla, tomhetstillstånd, social ångest och mycket annat.

PTSD

  • Även vid posttraumatiskt stressyndrom är 1177 ett bra första ställe att läsa på. 
  • Appen PTSD-coach kan vara en hjälp för dig som har PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Den finns att ladda ner gratis till din telefon.
  • Här hittar du en kort film om PTSD och här är fortsättningen på filmen.
    Klicka på de understrukna orden för att följa länkarna.