Frågeformulär

I samtal med mig kan jag komma att be dig fylla i frågeformulär för att jag bättre ska kunna förstå din situation och ditt mående just nu. Du hittar länken för att komma till frågeformulären här: https://www.screener.se/o/136/Psykolog-Therese-Gammer